REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ http://www.italcar.pl
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Strona dostępna pod adresem elektronicznym http://www.italcar.pl prowadzona jest przez Łukasz Dyduła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sklep motoryzacyjny ITAL CAR, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Potrzask 63, 30 – 898 Kraków, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 679-100-67-16, numer REGON: 35072919, adres poczty elektronicznej: biuro@italcar24.pl numer telefonu: 600 500 024.
Adres korespondencyjny: Sklep motoryzacyjny ITAL CAR, Łukasz Dyduła ul. Potrzask 63, 30 – 898 Kraków
Poczta elektroniczna: biuro@italcar24.pl
Kontakt telefoniczny: 600 500 024 (opłata wg stawki operatora)
2. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:
a)Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
b)Sprzedawca/Usługodawca – Łukasz Dyduła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sklep motoryzacyjny ITAL CAR, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Potrzask 63, 30 – 898 Kraków, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 679-100-67-16, numer REGON: 35072919, adres poczty elektronicznej: biuro@italcar24.pl numer telefonu: 600 500 024.
§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną wymagane jest spełnienie następujących warunków technicznych:
a)komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,
b)połączenie z siecią Internet,
c)posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail,
d)włączona obsługa JavaScript, Flash, Plików Cookies,
e)przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej, Mozilla FireFox w wersji 19.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 25.0 lub nowszej, Opera w wersji 9.0 lub nowszej, Safari w wersji 2.0 i wyższej,
f)minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024x768 pikseli lub wyższa.
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
Usługa polegająca na przedstawieniu informacji o firmie usługodawcy za pośrednictwem tekstu, obrazków, oraz linków do innych stron.
§ 4 Metody korygowania błędów we wprowadzanych danych
Nie dotyczy
§ 5 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną można składać w następujący sposób:
a)pisemnie na adres: Sklep Motoryzacyjny ITAL CAR Łukasz Dyduła, ul. Potrzask 63, 30 – 898 Kraków
b)drogą elektroniczną na adres: biuro@italcar24.pl,
2. W zawiadomieniu należy podać następujące informacje:
a)imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail),
b)datę i okoliczności powstania zdarzenia oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, ewentualnie podanie sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub mailowo).
3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana Usługobiorcy za pośrednictwem poczty e-mail lub w formie pisemnej.
§ 6 Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
Zamknąć okno przeglądarki lub wyłączyć urządzenie.
§ 7 Dane osobowe
Na stronie Italcar.pl nie można podać żadnych danych osobowych.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Sklep internetowy


  • Sklep internetowy ItalCar24.pl
  • kom.: 600 500 024
  • email: biuro@italcar24.pl

  • Facebook


  • Jesteśmy na Facebooku.
  • https://www.facebook.com/ItalCar24pl